Datakvalitet og Analyse

Forbrukerne blir mer selektive og forventer økt relevans. For deg som bedrift øker dette kravet til datakvaliteten. Datakvaliteten er fundamentet i viten om kunder, kundedialogen og ikke minst leveranse til kunder.

Vi hjelper deg med å sikre datakvaliteten på ditt kunderegister, tilføre verdifull merinformasjon og vedlikeholde dette ettersom kunder flytter, endrer kontaktinformasjon, kommer til og faller fra.

For å utnytte det fulle potensialet i ditt kunderegister og finne nye kunder i markedet kreves kundeinnsikt.

Sammen med deg ser vi på hva du ønsker eller bør vite mer om. På grunnlag av dette setter vi opp et forslag til analyse. Det kan spenne fra helt enkle responsanalyser til komplekse scorekort for å finne tvillinger til dine eksiterende kunder.

Vårt klare mål for all analyse er at den skal lede frem til identifiserbare variabler og tilføre en merverdi større enn  analysens kostnad. Kontakt oss så tar vi en uforpliktende prat om dine behov.

  • Riktig person på rett adresse
  • Beriking av kundedata
  • Responsanalyse
  • Populasjonsanalyse
  • Soft analyser
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Scorekort
  • Multivariate regresjoner